Špecializované zariadenie

31.12.2023

Špecializované zariadenie

Cieľová skupina: §39 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. 

- FO s nepriaznivým zdravotným stavom - duševné poruchy - Alzheimerova choroba a demencie rôzneho typu etiológie 

-  Kapacita: 7 osôb

- Deň začatia poskytovania: 1.1.2023

- Rozsah: neurčitý čas
- Forma: pobytová - ročná