,

- FO s nepriaznivým zdravotným stavom - duševné poruchy - Alzheimerova choroba a demencie rôzneho typu etiológie

Rozsah a podmienky poskytovania sociálnych služieb v Zariadení pre seniorov Domov Života v Banskej Štiavnici.

 ADOS

30.12.2023

Druh zariadenia: Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti